تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Noise , آلودگی صوتی , صداگیر , گوشی ,
W027-10569-C

hat , Helmet , Hard Hats , استفاده , پوشیدن ,
B017-10208-A

Water , Extinguish , خاموش , آتش , آب ,
N053-10242-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
Y052-10019-C

Risky , Activities , Valid , Permit , پرمیت , جواز , مجوز , ریسک , خطر , فعالیت ,
B027-10258-A

 , اتفاقات , حوادث ,
B070-12272-A

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N047-50060-A

 , گارد , محافظ ,
W011-12253-C

 , پرمیت , مجوز , دارای , فرد ,
B049-12276-C

 , راه پله , نردبان ,
Y063-12278-C

 , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
B075-09987-C

Wash , Hands , دست , بشوئید , شستشو , شستن ,
B045-50030-C

Flammable , Material , LPG , گاز , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
R070-09986-C

 , دستگیره , پله ,
B013-12254-C

Toxic , Toxit , Gas , گاز , گازهای , سمی ,
Y056-10119-C

Earthquake , زلزله , پناهگاه , جان پناه , امداد , کمک های اولیه ,
W027-10000-C

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
W027-10206-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
R055-10294-C

Smoking room , مجاز , سیگار , دخانیات ,
W015-10491-C

Admittance , P.P.E , Safety , ایمنی , وسایل , تجیزات , ورود ,
R070-10239-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
R050-10071-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
W008-10355-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
R029-10120-A

Falling , افتادن , ابزار , اجسام , لوازم ,
N069-10411-C

Footwear , shoes , Boot , کفش ایمنی , ایمنی پا ,
B063-10027-C

راهنمایی , رانندگی , چپ , راه , جلوتر , باریک , جاده , 400 ,
P007-60261-C

Attention , Safety , Rules , قوانین , علائم , علامت , هشدار ,
B070-10329-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
W027-10033-C

Falling , Pallet , Fall , افتادن , اجسام , اشیاء ,
Y056-10608-C

Fire , Extinguisher , خاموش کننده , کپسول , سیلندر , آتش نشانی , آتش ,
W028-10244-A

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N013-10078-C

Admittance , P.P.E , Safety , ایمنی , وسایل , تجیزات , ورود ,
W009-10239-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
N019-10328-C

Stop , قطع , اضطراری , خاموش ,
W014-10484-A

x , استفاده , از عینک , عینک , عینک نکردن , الزامی ,
W019-10332-A

Drop , Sudden Drop , پرت شدن , خطرناک , اخطاری , افتادن , کمربند ,
Y076-10202-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
R027-10025-A

 , برش , بریدن , چاقو , تیزبر , کاتر ,
N029-12263-A

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
N048-09988-A

Speed , 30 , سرعت , 30 ,
R028-10041-C