تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , بریدن , دست ,
Y071-12275-A

 , برش , بریدن , چاقو , تیزبر , کاتر ,
Y029-12263-C

Permit , پرمیت , مجوز ,
B013-10123-C

 , پیل ,
N018-12268-A

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y076-10358-C

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,
Y071-10261-C

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
W027-10215-A

Acid , ماده , اسیدی , متریال ,
Y069-09991-C

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
B063-10059-A

Death  , مرگ ,
R013-10077-A

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y071-10358-C

Face , Shield , شیلد , نقاب , طلق ,
B052-10289-C

Forklift , Speed , 15 , سرعت , 15 , لیفتراک ,
Y076-10049-C

x , تعمیرات , گریس ,
R029-10345-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
Y019-09988-A

 , پیچ ,
R070-12274-A

Speed , 10 , سرعت , 10 ,
Y063-10038-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
R036-10301-C

 , قطع برق ,
W008-11698-C

 , کانوایر , دوار ,
R071-12302-C

Safety , Lifeline , کمربند , افتادن , سقوط , هارنس , ارتفاع , طناب , ریسمان ,
B061-10626-A

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,
R055-10280-B

 Hard Hat , Gloves , Ear Protectors , کلاه ایمنی  , دستکش  , گوشی صداگیر ,
B027-10323-C

Guards , حفاظ , محافظ , گارد ,
N030-10085-C

x , درب , کپسول های , های تحت فشار , تحت فشار در صورت , فشار در صورت عدم استفاده , استفاده , های نکردن , بسته ,
B013-10340-A

 , سرخوردن , لیز , افتادن ,
N011-12283-C

 , عبور , تردد ,
W019-12277-A

 , دستگیره , پله ,
B048-12254-C

x , ماده , مواد , اسید ,
R061-10349-A

Permit , پرمیت , مجوز ,
W031-10123-A

Speed , 70 , سرعت , 70 ,
Y040-10045-C

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , ABC ,
R050-10315-B

Fork Lift , Trucks , لیفتراک ,
R036-10224-A

Face , Shield , شیلد , نقاب , طلق ,
W035-10289-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R013-10346-C

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع ,
R034-10148-C

Chemical Store , انبار , اسید , کالا , مواد ,
N029-10296-A

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
Y018-10086-C

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R055-09985-C

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R005-10305-A