تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
Y070-10120-C

Operate , معیوب , ایراد , مشکل , دستگاه , ماشین , روشن نکردن , نیاندازید , خاموش ,
Y071-09983-C

 , کپسول , فشرده ,
Y029-12279-C

 , کپسول , فشرده ,
N036-12279-C

 , عبور , کامیون , خودروهای ,
R029-12260-C

Forklift , Speed , 20 , سرعت , 20 , لیفتراک ,
W032-10050-C

Stop , خاموش ,
G003-12246-A

Speed , 80 , سرعت , 80 ,
N047-50056-C

راهنمایی , رانندگی , parking , پارکینگ ,
P008-60283-C

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,
Y035-10575-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
R076-10019-B

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
W020-10254-C

Carrying , Passengers , Liftruck , Crane , سرنشین , باربری , لیفتراک , جرثقیل ,
Y050-10285-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
N030-10071-C

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
R043-50073-C

Hot Works , گرم , شعله , آتش , سوختن ,
N040-10324-C

ppe , وسایل , تجهیزات ,
W011-10327-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y050-10358-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
Y013-10025-A

Parking , پارکینگ , توقف , ایستگاه ,
N061-09982-C

High Visibility , Jackets , جلیغه , شب نما , جلیقه ,
B063-10011-A

Speed , 5 , سرعت , 5 ,
Y036-10037-C

Fire , Extinguisher , خاموش کننده , کپسول , سیلندر , آتش نشانی , آتش ,
W027-10244-A

Unauthorized , Access , ورود , وارد , عبور , افراد , فرد ,
R056-10283-C

x , زباله , ها را , را در سطل , در سطل مناسب درب , مناسب , را نکردن , دار ,
B070-10339-C

 , پیچ ,
N048-12274-A

 , کانوایر , دوار ,
R013-12302-C

 , انگشتان , فشرده شدن , خرد ,
Y061-11811-A

 , نایستید ,
Y077-12258-C

Falling , Fall , Tools , Materials , اشیاء , افتادن , اجسام ,
R018-10698-C

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,
W028-10728-C

 ,  , موارد , مسایل ,
B016-11589-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
R070-09988-A

Compressed , Gas , گاز تحت فشار , گاز , فشار , فشرده ,
N069-10252-C

Fork Lift , Trucks , لیفتراک ,
N063-10224-C

x , شیوه , حمل , بلندکردن , کمر ,
W011-10342-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R076-10014-B

x , نظم , منظم , وسایل , ابزارآلات ,
B005-10334-A

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , برق ,
R077-10317-B

Suspended Load , Load , پرت شدن , افتادن , بار , محموله , معلق ,
Y053-10203-C