تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

x , چیدن , چیدمان ,
B005-10343-A

Access , Unauthorized , Personnel , دسترسی , پرسنل , عبور , تردد , ورود ,
W011-10012-C

Slippery , slip , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز ,
N049-10218-A

 , لباسکار , بلرسوت , بیلرسوت , ضدموادشیمیایی ,
B056-12270-A

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
R017-10031-A

Flammable , Material , اشتعال , شعله , مواد , مشتعل ,
W009-10024-A

Water , Extinguish , خاموش , آتش , آب ,
R018-10242-C

Deep , Water , غرق , عمیق , عمق , پرت , افتادن ,
N063-10405-A

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R017-10078-C

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
Y001-50027-C

 , کمربند , افتادن , سقوط , هارنس , ارتفاع ,
W032-12284-C

Stop , ایست ,
Y027-10087-C

Compressed , Air , Cylinders , غلتاندن , کپسول , سیلندر ,
Y049-10262-C

Falling , Pallet , Fall , افتادن , اجسام , اشیاء ,
W009-10608-C

 , نایستید ,
R029-12244-C

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,
R029-10261-C

 , کپسول , مرتب , ببندید ,
W019-12264-C

Speed , 80 , سرعت , 80 ,
N061-10046-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
N071-10022-A

Smoking , ممنوعه , دخانیات , استعمال ,
Y076-10451-C

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,
R036-10280-A

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,
R036-10261-C

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
Y050-10206-C

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
W010-10299-C

Drop , Sudden Drop , پرت شدن , خطرناک , اخطاری , افتادن , کمربند ,
Y027-10202-A

ear plug , earmuff , sound , گوشی , ایرماف , ایرپلاگ , صداگیر ,
W019-10292-C

Smoking , ممنوعه , دخانیات , استعمال ,
N053-10451-C

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
N070-10206-A

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
Y029-10313-C

Flammable , Material , قابل اشتعال , مواد , شعله , آتش ,
R063-10221-C

Forklift , Crossing , مسیر , لیفتراک ,
Y027-10032-A

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
N070-10200-A

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,
Y056-10261-A

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
Y069-10020-A

 , شعار , امن , تمیز ,
W015-12289-C

Unauthorized , Access , ورود , وارد ,
W008-10240-C

Mobile , Extinguisher , Water , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,
W015-10172-C

 , پرمیت , مجوز ,
Y040-12281-C

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
R053-10067-B

راهنمایی , رانندگی , عبور , کودک , بچه , بچه ها , اطفال , طفل ,
P003-60172-C