تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Flammable , Material , قابل اشتعال , مواد , شعله , آتش ,
Y048-10221-C

Disconnect , Main , Plug , Maintenance , تعمیرات , دستگاه , سرویس , قطع ,
B049-10266-C

 , بارمعلق ,
W035-12252-A

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
R078-10281-B

ppe , وسایل , تجهیزات ,
B005-10330-C

 , کپسول , فشرده ,
R005-12279-C

Hot Works , گرم , شعله , آتش , سوختن ,
N056-10324-C

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
Y011-10215-C

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
N061-10074-C

 , عبور , تردد ,
B018-12277-A

Disconnect , Main , Plug , Maintenance , تعمیرات , دستگاه , سرویس , قطع ,
W027-10266-A

hot , داغ , حرارت , گرما ,
Y056-09981-A

Mobile , Phone , تلفن , همراه , موبایل ,
W019-10075-C

x , چیدن , چیدمان ,
B018-10347-A

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
R063-10071-A

 , درگیری , آستین ,
Y070-12282-A

Children , Play , بازی , کودکان , بچه ها , اطفال ,
Y053-10009-C

 , راه پله , نردبان ,
R048-12278-B

x , استفاده , از عینک , عینک , عینک نکردن , الزامی ,
W028-10332-A

 ,  , بستن , بسته , لاک اوت ,
B028-11325-C

Slippery , slip , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز ,
R019-10218-C

Danger , خطر , اخطار ,
W023-50001-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N029-10293-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N069-10030-A

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y005-10352-C

 , مسئولیت , مسوولیت ,
G056-12290-A

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
N069-10010-A

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
R019-10206-A

Forklift , Crossing , مسیر , لیفتراک ,
R017-10032-C

belt , Harness , کمربند , هارنس , بلت , ارتفاع , بلندی ,
W020-10428-C

Construction , Children , Entering , عملیات عمرانی , کودکان , ساخت و ساز , ورود , بچه ها ,
R005-10001-A

Fall , Manhole , سقوط , منهول , گودال , چاله , افتادن , پرت شدن ,
W019-10091-C

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,
R071-10261-B

 , کانوایر , دوار ,
N050-12302-A

Entry , Permit , Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز , مجوز , پرمیت ,
N017-10126-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
W016-10293-A

Hospital , بیمارستان ,
W019-10063-C

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
Y036-10216-A

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
Y070-10069-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
Y086-10021-A