تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y011-10305-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
R050-10019-C

 , ذرات , خرده , شوت , شدن ,
N027-10403-A

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R063-10021-C

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع , پروژه ,
N036-10149-C

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
W035-10207-C

Suspended Load , Load , پرت شدن , افتادن , بار , محموله , معلق ,
N017-10203-C

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , دی اکسید کربن , co2 , اطفاء حریق ,
R078-10162-B

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
Y069-10276-C

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
R052-10276-B

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
N027-10207-C

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , فوم , کف ,
R077-10321-B

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
N069-10215-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
R071-09989-B

 , چرخشی , گردشی ,
R069-11870-A

 , مسئولیت , مسوولیت ,
G005-12290-A

Locked , Shut , Door , درب , قفل , بستن , ببندید , بسته ,
B040-10061-C

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
N050-10299-A

 , بریدن , دست ,
N063-12275-A

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R052-10078-B

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
Y011-10219-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
R016-10023-C

 , انگشتان , فشرده شدن , خرد ,
N013-11811-C

 , کپسول , فشرده ,
R055-12279-B

Compressed , Gas , گاز تحت فشار , گاز , فشار , فشرده ,
Y076-10252-C

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
W009-09985-A

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
N045-50073-A

Park , Workshop , کارگاه , پارک ,
Y017-10003-C

camera , ضبط , تصویر , فیم ,
N069-10440-C

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
W012-10216-A

Footwear , shoes , Boot , کفش ایمنی , ایمنی پا ,
B063-10027-C

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,
R063-10261-A

Speed , 70 , سرعت , 70 ,
N018-10045-C

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,
N055-10280-A

Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , ورود , مجوز ,
R018-10113-C

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
N049-10219-C

 , پیل ,
Y014-12268-C

Clean , Litter , Bins , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم , زباله ,
B005-10065-A

Operate , Permit , دستگاه , ماشین , اجازه , مجوز , راه اندازی , کارکردن ,
Y070-10082-C

Speed , 30 , سرعت , 30 ,
Y052-10041-C