تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
N036-10225-C

 , انگشتان , فشرده شدن , خرد ,
R069-11811-A

 , بارمعلق ,
R005-12251-C

Head , Hair , کلاه , سر , مو ,
B019-10060-A

Chemical , اسیدی , مایع , ماده ,
N075-10201-C

Clean , نظافت , تمیز , پاکیزه ,
B061-10017-C

Running , دویدن ,
R017-10073-C

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
N052-10215-C

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
R056-10219-A

Disconnect , Main , Plug , Maintenance , تعمیرات , دستگاه , سرویس , قطع ,
B069-10266-A

Head , carefull , برخورد سر , مراقب , بالای ,
Y071-10370-C

 , گرم ,
Y017-12250-C

Unauthorized , Access , ورود , وارد , عبور , افراد , فرد ,
Y053-10283-C

Safety , Equipment , لوازم , وسایل , ایمنی , تجهیزات ,
W015-10231-C

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R013-09985-A

Clean , Clear , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
B063-10054-C

Speed , 10 , سرعت , 10 ,
Y082-50048-C

Gas , Dispensation , نشت گاز , نشتی ,
R048-10212-B

medicine , safety , اعلام , قرص , کنید , بیماری ,
B070-12300-A

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R063-10352-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
Y084-10022-C

Toxic , Material , مواد سمی , سم ,
Y077-10220-C

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R078-10352-C

ppe , لوازم ایمنی ,
B069-12265-C

medicine , safety , اعلام , قرص , کنید , بیماری ,
B050-12300-C

x , چیدن , چیدمان ,
B075-10347-C

Speed , 20 , سرعت , 20 ,
N063-10040-C

 ,  , خودرو , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
W019-09994-C

 , افتادن , سقوط , طناب , ریسمان ,
B013-12255-A

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
Y069-10031-C

medicine , safety , اعلام , قرص , کنید , بیماری ,
B061-12300-C

 , مسئولیت , مسوولیت ,
G049-12290-C

use , safety , بلرسوت , پوتین , بوت , لباسکار ,
W012-12294-A

Hand , Drier , دست , خشک کن , شستشو , شستن ,
B013-10053-A

x , استفاده , از عینک , عینک , عینک نکردن , الزامی ,
W009-10332-C

Falling , Fall , Tools , Materials , اشیاء , افتادن , اجسام ,
N050-10698-C

Compressed , Air , Cylinders , غلتاندن , کپسول , سیلندر ,
R005-10262-C

 , منفجره , گازهای , انفجاری ,
Y005-12267-C

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
R077-10010-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y086-10358-A