تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

x , پارک , درب , پارکینک ,
Y048-10055-C

Flammable , Material , LPG , گاز , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
N017-09986-A

Head , carefull , برخورد سر , مراقب , بالای ,
N050-10370-A

 , کابل , سیم , پریز , جدا ,
W011-12256-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
R036-10357-C

 , پرمیت , جواز , اجازه ,
W010-11517-C

Slippery , slip , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز ,
W012-10218-A

 ,  , خودرو , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
W012-09994-C

 , پیل ,
R078-12268-C

 , گارد , محافظ ,
Y084-12253-C

ppe , ضدبرق , ضدولتاژ , لوازم ,
W015-12262-C

Fork Lift , Trucks , لیفتراک ,
N011-10224-C

 , پرمیت , مجوز , دارای , فرد ,
W035-12276-C

Spactacles , Goggles , Glasses , گاگل , عینک , چشم ,
B070-10129-C

Compressed Air , هوای , فشرده , آسیب , صدمه ,
W012-10288-C

Fire , Extinguisher , کپسول , سیلندر , خاموش کننده ,
W032-10259-A

x , جرثقیل ,
W012-10335-A

Unauthorized , Access , ورود , وارد , عبور , افراد , فرد ,
Y029-10283-C

Extinguisher , Water , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,
R034-10166-C

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
N056-10299-C

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R053-10352-C

Footwear , Foot , کفش , ایمنی , تجیزات , پوتین , چکمه ,
W010-10233-A

Footwear , Foot , کفش , ایمنی , تجیزات , پوتین , چکمه ,
B040-10233-C

Speed , 20 , سرعت , 20 ,
W008-10040-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
W011-10294-C

Safety , شعار , اول , ایمن , ایمنی , کار , بعد ,
W035-10249-C

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
N061-10219-A

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
Y013-10216-A

راهنمایی , رانندگی , راست , راه , جلوتر , باریک , جاده , 300 ,
P007-60250-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
R069-10031-C

 , منفجره , گازهای , انفجاری ,
N070-12267-A

Carrying , Passengers , Liftruck , Crane , سرنشین , باربری , لیفتراک , جرثقیل ,
N071-10285-C

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
R056-10083-C

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
W019-10074-C

Implanted , Cardiac , ایمپلنت , باطری , قلبی ,
N055-10309-C

use , safety , بلرسوت , پوتین , بوت , لباسکار ,
B013-12294-A

Compressed , Gas , گاز تحت فشار , گاز , فشار , فشرده ,
R071-10252-B

Falling , افتادن , ابزار , اجسام , لوازم ,
Y028-10411-C

Use , PPE , حفاظت , لوازم , تجهیزات , ایمنی , وسایل ,
B018-10277-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
Y047-50017-C