تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Admittance , P.P.E , Safety , ایمنی , وسایل , تجیزات , ورود ,
R027-10239-C

 , بریدن , دست ,
N061-12275-C

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R045-50060-C

Speed , 80 , سرعت , 80 ,
Y084-10046-C

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,
W011-10575-A

Scaffolding , داربست , ناقص , اسکف ,
N045-50064-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
Y017-10100-C

Use , PPE , حفاظت , لوازم , تجهیزات , ایمنی , وسایل ,
W032-10277-A

 , عبور , تردد ,
W009-12277-C

 , بلندی , کار , هارنس , بلت ,
W027-12288-A

Clothing , Cloth , لباس , حفاظتی , روپوش ,
W020-10234-C

Forklift , Speed , 15 , سرعت , 15 , لیفتراک ,
W009-10049-C

 , عبور , کامیون , خودروهای ,
R076-12260-B

 , اتفاقات , حوادث ,
B063-12272-A

Fall , Manhole , سقوط , منهول , گودال , چاله , افتادن , پرت شدن ,
N061-10091-C

Construction , Children , Entering , عملیات عمرانی , کودکان , ساخت و ساز , ورود , بچه ها ,
Y027-10001-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R017-10300-C

Kids , Children , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
Y049-10079-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
Y019-10294-A

 , سیگار , کشیدن , نکشید ,
Y013-10861-C

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R071-10305-B

Fire , Equipment , تجهیزات , لوازم , آتش , تش نشانی , وسایل ,
R076-10271-B

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
N069-10305-C

 , اتفاقات , حوادث ,
B069-12259-A

Mobile , Extinguisher , Powder , dry powder , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,
R028-10173-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
R030-10025-C

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
N005-09985-A

 , قطع برق ,
N013-11698-C

 , گارد , محافظ ,
N029-12253-C

 , راه پله , نردبان ,
N056-12278-A

x , پارک , پل , پارکینک ,
W028-10056-C

Mask , Welding , ماسک , جوشکاری ,
B019-10232-A

 , پیل ,
W019-12268-C

First , Aid , طبی , پزشکی ,
G018-10821-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال , مجاز ,
W023-50040-A

Fork Lift , Trucks , لیفتراک ,
W009-10224-C

Falling , Fall , Tools , Materials , اشیاء , افتادن , اجسام ,
Y056-10698-A

Speed , 50 , سرعت , 50 ,
R036-10043-C

Extinguisher , Water , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,
R036-10157-A

راهنمایی , رانندگی , بزرگراه , اتوبان , آزادراه ,
P002-60204-C