تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Speed , 15 , سرعت , 15 ,
Y077-10039-C

 , تمیزی , منظم , نظم ,
B027-12245-A

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
Y070-10299-A

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
Y035-09989-C

Explosion , Hazard , Explosive , انفجار , منفجره ,
N027-10122-A

Safety , Equipment , لوازم , وسایل , ایمنی , تجهیزات ,
B016-10231-C

x , پارک , درب , پارکینک ,
Y070-10055-C

 ,  , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز , گیت , ورودی ,  ,
G018-09993-A

 , بریدن , دست ,
R029-12275-A

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
N055-10359-C

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
N052-10200-A

Construction , Children , Entering , عملیات عمرانی , کودکان , ساخت و ساز , ورود , بچه ها ,
Y018-10001-A

Safety , Lifeline , کمربند , افتادن , سقوط , هارنس , ارتفاع , طناب , ریسمان ,
W012-10626-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
Y005-10328-C

Danger , خطر , اخطار ,
R070-10035-A

Fork Lift , Trucks , لیفتراک ,
N056-10224-C

Compressed , Gas , گاز تحت فشار , گاز , فشار , فشرده ,
N061-10252-A

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
N019-10225-A

camera , ضبط , تصویر , فیم ,
N048-10440-A

Deep , Water , غرق , عمیق , عمق , پرت , افتادن ,
R078-10405-B

Chemical Store , انبار , اسید , کالا , مواد ,
N036-10296-C

Compressed Air , هوای , فشرده , آسیب , صدمه ,
N029-10288-A

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
N055-10100-C

 , بارمعلق ,
Y030-11035-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
R013-10120-C

Explosive , Material , انفجار , مواد , منفجر ,
N011-10222-C

Smoking , ممنوعه , دخانیات , استعمال ,
Y050-10451-C

Forklift , Crossing , مسیر , لیفتراک ,
Y036-10032-A

Area , خطرناک , ناحیه , محوطه , محدوده , ریسک ,
N071-10204-C

Suspended Load , Load , پرت شدن , افتادن , بار , محموله , معلق ,
Y015-10203-C

Lift , سنگین , کمر ,
W012-10326-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y027-10030-C

x , ماده ,
N050-10351-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
R052-09989-C

 , پرمیت , مجوز , بازرسی , سرویس , غیرمجاز ,
N050-12285-C

 , بالابر , سرویس ,
B018-12249-A

Hot Works , گرم , شعله , آتش , سوختن ,
R040-10324-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
N055-10020-A

Eye Protection , glasses , عینک , چشم , تیره ,
B005-10308-A

Water , Extinguish , خاموش , آتش , آب ,
Y029-10242-C