تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Forklift , Crossing , مسیر , لیفتراک ,
R063-10032-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
R076-10281-B

Lift , سنگین , کمر ,
B005-10326-C

Slippery , slip , wet , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز , خیس بودن ,
Y028-10210-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
W016-10025-C

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
N011-10299-C

Overhead , Hazard , بالا , بالای سر ,
N055-10026-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y061-10358-C

Chemical , Storage , انبار , مواد , شیمیایی , اسید , نگهداری , استور ,
R034-10260-C

Carrying , Passengers , Liftruck , سرنشین , باربری , لیفتراک ,
Y014-10306-C

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
Y013-10083-C

 , گارد , محافظ ,
R011-12253-C

x , چیدن , چیدمان ,
B030-10343-C

Entry , Permit , Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز , مجوز , پرمیت ,
R030-10125-C

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
W024-10207-C

Compressed , Air , Cylinders , غلتاندن , کپسول , سیلندر ,
N050-10262-C

Park , Workshop , کارگاه , پارک ,
Y013-10003-C

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
Y018-10216-C

Compressed , Air , Cylinders , غلتاندن , کپسول , سیلندر ,
Y055-10262-C

Drop , Sudden Drop , پرت شدن , خطرناک , اخطاری , افتادن , کمربند ,
Y071-10202-A

Explosion , Hazard , Explosive , انفجار , منفجره ,
R070-10122-A

hot , داغ , حرارت , گرما ,
Y035-09981-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
R048-10358-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
R049-10020-B

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R056-10021-A

Area , خطرناک , ناحیه , محوطه , محدوده , ریسک ,
R005-10204-A

Sleeve , Hand , آستین , گیرکردن ,
Y029-10414-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y036-10358-A

Implanted , Cardiac , ایمپلنت , باطری , قلبی ,
N070-10312-C

Access , Unauthorized , Personnel , Persons , دسترسی , غیر مجاز , فرد , افراد ,
W010-10209-C

Toxic , Material , مواد سمی , سم ,
Y053-10220-C

Wash , Hands , دست , بشوئید , شستشو , شستن ,
W032-10057-A

 , اتفاقات , حوادث ,
B005-12259-C

Access , Unauthorized , Personnel , پرسنل , ممنوع , افراد ,
N048-10729-C

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع ,
Y029-10013-C

Chemical , اسیدی , مایع , ماده ,
N053-10201-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N050-10293-A

Falling , Pallet , Fall , افتادن , اجسام , اشیاء ,
R048-10608-C

 , بارمعلق ,
N013-12251-A

Noise , آلودگی صوتی , صداگیر , گوشی ,
N017-10569-A