تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها براساس قالب )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Sound , Noise , Ear , Muff , گوشی , حفاظتی , ایرپلاگ , ایرماف , صداگیر ,
B013-10128-A

Sound , Noise , Ear , Muff , گوشی , حفاظتی , ایرپلاگ , ایرماف , صداگیر ,
B013-10128-C

Spactacles , Goggles , Glasses , گاگل , عینک , چشم ,
B013-10129-A

Spactacles , Goggles , Glasses , گاگل , عینک , چشم ,
B013-10129-C

Personal Protective Equipment , PPE , وسایل , حفاظت فردی , تجهیزات , لوازم , فردی ,
B013-10130-A

Personal Protective Equipment , PPE , وسایل , حفاظت فردی , تجهیزات , لوازم , فردی ,
B013-10130-C

hat , Helmet , Hard Hats , استفاده , پوشیدن ,
B013-10208-A

hat , Helmet , Hard Hats , استفاده , پوشیدن ,
B013-10208-C

Ear , گوشی , ایرماف , ایرپلاگ , صداگیر ,
B013-10226-A

Ear , گوشی , ایرماف , ایرپلاگ , صداگیر ,
B013-10226-C

Helmet , کلاه ایمنی , کلاه ,
B013-10227-A

Helmet , کلاه ایمنی , کلاه ,
B013-10227-C

Mask , ماسک , گرد و غبار , گرد , خاک ,
B013-10228-A

Mask , ماسک , گرد و غبار , گرد , خاک ,
B013-10228-C

Shield , Face , شیلد , حفاظ صورت , محافظ ,
B013-10229-A

Shield , Face , شیلد , حفاظ صورت , محافظ ,
B013-10229-C

Respirator , ماسک , تنفس , تنفسی , ایمنی ,
B013-10230-A

Respirator , ماسک , تنفس , تنفسی , ایمنی ,
B013-10230-C

Safety , Equipment , لوازم , وسایل , ایمنی , تجهیزات ,
B013-10231-A

Safety , Equipment , لوازم , وسایل , ایمنی , تجهیزات ,
B013-10231-C

Mask , Welding , ماسک , جوشکاری ,
B013-10232-A

Mask , Welding , ماسک , جوشکاری ,
B013-10232-C

Footwear , Foot , کفش , ایمنی , تجیزات , پوتین , چکمه ,
B013-10233-A

Footwear , Foot , کفش , ایمنی , تجیزات , پوتین , چکمه ,
B013-10233-C

Clothing , Cloth , لباس , حفاظتی , روپوش ,
B013-10234-A

Clothing , Cloth , لباس , حفاظتی , روپوش ,
B013-10234-C

Lift , Correctly , بار , بسته , کالا , بردارید ,
B013-10235-A

Lift , Correctly , بار , بسته , کالا , بردارید ,
B013-10235-C

Store , Correctly , صحیح , کالا , انبار ,
B013-10236-A

Store , Correctly , صحیح , کالا , انبار ,
B013-10236-C

Lab Coats , روپوش , آزمایشگاهی , لباس , لباسکار , پیشبند ,
B013-10237-A

Lab Coats , روپوش , آزمایشگاهی , لباس , لباسکار , پیشبند ,
B013-10237-C

Safety , شعار , اول , ایمن , ایمنی , کار , بعد ,
B013-10249-A

Safety , شعار , اول , ایمن , ایمنی , کار , بعد ,
B013-10249-C

Health , Mask , Hair , Protection , ماسک , کلاه , یکبارمصرف ,
B013-10253-A

Health , Mask , Hair , Protection , ماسک , کلاه , یکبارمصرف ,
B013-10253-C

Risky , Activities , Valid , Permit , پرمیت , جواز , مجوز , ریسک , خطر , فعالیت ,
B013-10258-A

Risky , Activities , Valid , Permit , پرمیت , جواز , مجوز , ریسک , خطر , فعالیت ,
B013-10258-C

Keep , Clean , Tidy , Up , تمیز , مرتب , بهداشت , پاکیزه ,
B013-10265-A

Keep , Clean , Tidy , Up , تمیز , مرتب , بهداشت , پاکیزه ,
B013-10265-C