تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها براساس قالب )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
Y086-10225-C

Crane , Standing , جرثقیل ,
Y086-10238-C

Admittance , P.P.E , Safety , ایمنی , وسایل , تجیزات , ورود ,
Y086-10239-C

Unauthorized , Access , ورود , وارد ,
Y086-10240-C

Naked , Light , آتش , شعله , جرقه ,
Y086-10241-C

Water , Extinguish , خاموش , آتش , آب ,
Y086-10242-C

Compressed , Gas , گاز تحت فشار , گاز , فشار , فشرده ,
Y086-10252-A

Compressed , Gas , گاز تحت فشار , گاز , فشار , فشرده ,
Y086-10252-C

Chemical , Storage , انبار , مواد , شیمیایی , اسید , نگهداری , استور ,
Y086-10260-A

Chemical , Storage , انبار , مواد , شیمیایی , اسید , نگهداری , استور ,
Y086-10260-C

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,
Y086-10261-A

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,
Y086-10261-C

Compressed , Air , Cylinders , غلتاندن , کپسول , سیلندر ,
Y086-10262-C

Rotating , Rollers ,  , دنده , دوار , چرخیدن , چرخ , چرخاندن , غلطک ,
Y086-10263-A

Rotating , Rollers ,  , دنده , دوار , چرخیدن , چرخ , چرخاندن , غلطک ,
Y086-10263-C

Forklift , Crossing , لیفتراک ,
Y086-10264-A

Forklift , Crossing , لیفتراک ,
Y086-10264-C

Use , Defective , Tools , ابزارآلات , معیوب , خراب ,
Y086-10270-C

Strangulation , Moving , Parts , متحرک , قسمت ,
Y086-10278-A

Strangulation , Moving , Parts , متحرک , قسمت ,
Y086-10278-C

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,
Y086-10280-A

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,
Y086-10280-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
Y086-10281-A

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
Y086-10281-C

Unauthorized , Access , ورود , وارد , عبور , افراد , فرد ,
Y086-10283-C

Carrying , Passengers , Liftruck , Crane , سرنشین , باربری , لیفتراک , جرثقیل ,
Y086-10285-C

Compressed Air , هوای , فشرده , آسیب , صدمه ,
Y086-10288-A

Compressed Air , هوای , فشرده , آسیب , صدمه ,
Y086-10288-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y086-10293-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y086-10293-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
Y086-10294-A

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
Y086-10294-C

Chemical Store , انبار , اسید , کالا , مواد ,
Y086-10296-A

Chemical Store , انبار , اسید , کالا , مواد ,
Y086-10296-C

Smoking , Naked Lights  , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y086-10297-C

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
Y086-10298-A

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
Y086-10298-C

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
Y086-10299-A

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
Y086-10299-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y086-10300-A