تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Climbing , Shelving , شلف ,
R005-10311-C

 , کمربند , افتادن , سقوط , هارنس , ارتفاع ,
B030-12284-C

Workshop , Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , کارگاه , ایمنی سر ,
W020-10002-C

 , دخانیات , مجاز , کشیدن ,
W019-12257-A

Stack , Goods , Pallet , انبارش , انبارداری , محصولات , کالا , پالت ,
W016-10267-A

Eye Protection , glasses , عینک , چشم , تیره ,
W012-10308-A

 , منفجره , گازهای , انفجاری ,
N014-12267-C

Lift , Correctly , بار , بسته , کالا , بردارید ,
B034-10235-C

 , راه پله , نردبان ,
R077-12278-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
N056-10020-A

Toxic , Toxit , Gas , گاز , گازهای , سمی ,
Y019-10119-A

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
N018-10031-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
Y027-10033-A

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
W016-10070-C

 ,  , موارد , مسایل ,
G017-10596-C