تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Water , Very Hot Water , آب داغ , جوش ,
W012-10213-A

Shower , Eye Wash , Emergency , Shower , Eye Wash , Emergency , اضطراری , دوش , چشم , شوی , شور ,
W028-10018-C

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
Y049-10225-C

Mobile , Phone , تلفن , همراه , موبایل ,
R019-10075-C

x , لباسکار , بلرسوت ,
B014-10331-C

Extinguisher , Water , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,
R076-10098-B

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
Y056-10021-A

Kids , Children , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
Y027-10079-C

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
R052-10207-B

Extinguisher , Water , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,
W010-10095-A

Fire , Alarm , حریق , آتش , شاسی , کلید , اعلام ,
W027-10257-A

Toxic , Material , مواد سمی , سم ,
R050-10220-B

Death  , مرگ ,
N001-50059-A

x , نظم , منظم , وسایل , ابزارآلات ,
B049-10334-C

Forklift , Speed , 10 , سرعت , 10 , لیفتراک ,
W032-10048-C