تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
R011-10206-C

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y048-10078-C

Shield , Face , شیلد , حفاظ صورت , محافظ ,
W019-10229-C

Deep , Water , غرق , عمیق , عمق , پرت , افتادن ,
R049-10405-C

Compressed Air , هوای , فشرده , آسیب , صدمه ,
R053-10288-C

 , ضدبرق , ضدولتاژ ,
B070-12261-C

Acid , ماده , اسیدی , متریال ,
Y029-09991-A

Gas , Dispensation , نشت گاز , نشتی ,
Y027-10212-C

 , نکشید , کشیدن ,
R005-12280-C

 , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
B063-09987-A

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
W028-10078-A

Explosive , Material , انفجار , مواد , منفجر ,
R017-10222-A

Entry , Crossing , Enter , Pedestrians , عبور , تردد , ورود , مجوز , عابر , پیاده ,
N071-10089-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
R050-09989-B

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y035-10078-C