تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها براساس قالب )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Store , Correctly , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش ,
B058-10059-A

Store , Correctly , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش ,
B058-10059-C

Head , Hair , سر , مو ,
B058-10060-A

Head , Hair , سر , مو ,
B058-10060-C

Locked , Shut , Door , بستن , بسته ,
B058-10061-A

Locked , Shut , Door , بستن , بسته ,
B058-10061-C

Clean , Litter , Bins , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم , ظرف مخصوص ,
B058-10065-A

Clean , Litter , Bins , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم , ظرف مخصوص ,
B058-10065-C

 , تجهیزات , امن , کار , ایرماف , پا ,
B058-10115-A

 , تجهیزات , امن , کار , ایرماف , پا ,
B058-10115-C

 , تجهیزات , امن , کار , شب نما , پا ,
B058-10116-A

 , تجهیزات , امن , کار , شب نما , پا ,
B058-10116-C

 , تجهیزات , امن , کار , شیلد , چشم , صورت ,
B058-10117-A

 , تجهیزات , امن , کار , شیلد , چشم , صورت ,
B058-10117-C

 , تجهیزات , امن , کار , الکتریکال , سر , پا ,
B058-10118-A

 , تجهیزات , امن , کار , الکتریکال , سر , پا ,
B058-10118-C

Permit , اجازه , فعالیت , مجاز ,
B058-10123-A

Permit , اجازه , فعالیت , مجاز ,
B058-10123-C

Gloves , دست , محافظ ,
B058-10127-A

Gloves , دست , محافظ ,
B058-10127-C

Sound , Noise , Ear , Muff , حفاظتی , ایرپلاگ , ایرماف ,
B058-10128-A

Sound , Noise , Ear , Muff , حفاظتی , ایرپلاگ , ایرماف ,
B058-10128-C

Spactacles , Goggles , Glasses , گاگل , محافظ , چشم ,
B058-10129-A

Spactacles , Goggles , Glasses , گاگل , محافظ , چشم ,
B058-10129-C

Personal Protective Equipment , PPE , وسایل , تجهیزات ,
B058-10130-A

Personal Protective Equipment , PPE , وسایل , تجهیزات ,
B058-10130-C

 , دست , سر , صورت , استفاده از , نمایید ,
B058-10136-A

 , دست , سر , صورت , استفاده از , نمایید ,
B058-10136-C

elevator , بالابر , مجاز ,
B058-10190-A

elevator , بالابر , مجاز ,
B058-10190-C

 , انبار , تخلیه , میزان ,
B058-10194-A

 , انبار , تخلیه , میزان ,
B058-10194-C

 , وسایل , تجهیزات , امن , مناسب ,
B058-10195-A

 , وسایل , تجهیزات , امن , مناسب ,
B058-10195-C

hat , Helmet , Hard Hats , استفاده از , سر , محافظ ,
B058-10208-A

hat , Helmet , Hard Hats , استفاده از , سر , محافظ ,
B058-10208-C

Ear , گوشی , ایرماف , ایرپلاگ , صداگیر ,
B058-10226-A

Ear , گوشی , ایرماف , ایرپلاگ , صداگیر ,
B058-10226-C

Helmet , سر , محافظ ,
B058-10227-A

Helmet , سر , محافظ ,
B058-10227-C