تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

x , لباسکار , بلرسوت ,
B070-10331-C

Speed , 60 , سرعت , 60 ,
R016-10044-C

Hand , Drier , دست , خشک کن , شستشو , شستن ,
B071-10053-C

Head , carefull , برخورد سر , مراقب , بالای ,
R005-10370-A

 , اجسام , اشیاء , مواد ,
W011-11899-C

Hand , Drier , دست , خشک کن , شستشو , شستن ,
B027-10053-A

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R055-10078-B

Operate , معیوب , ایراد , مشکل , دستگاه , ماشین , روشن نکردن , نیاندازید , خاموش ,
Y086-09983-C

 , پیچ ,
Y005-12274-A

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,
R071-10280-C

Speed , 60 , سرعت , 60 ,
R011-10044-C

Smoking , Naked Lights  , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
N075-10297-C

Slippery , slip , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز ,
R053-10218-B

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
R030-10357-C

Implanted , Cardiac , ایمپلنت , باطری , قلبی ,
N040-10312-C

Sleeve , Hand , آستین , گیرکردن ,
W028-10414-C

Locked , Shut , Door , درب , قفل , بستن , ببندید , بسته ,
B027-10061-C

Operate , معیوب , ایراد , مشکل , دستگاه , ماشین , روشن نکردن , نیاندازید , خاموش ,
N011-09983-C

Shower , Eye , Wash , Emergency , اضطراری , دوش , چشم , شوی , شور ,
G019-10052-C

x , زباله , ها را , را در سطل , در سطل مناسب درب , مناسب , را نکردن , دار ,
B013-10339-C

 , کپسول , فشرده ,
N061-12279-C

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y086-09985-C

 , دست , گیرافتادن ,
Y027-11289-A

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y018-10352-C

 , نایستید ,
Y061-12244-C

راهنمایی , رانندگی , خطر , شانه , خطرناک ,
P003-60120-C

Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , ورود , مجوز ,
R005-10084-C

Naked , Light , آتش , شعله , جرقه ,
Y036-10241-C

camera , ضبط , تصویر , فیم ,
Y061-10440-C

Extinguisher , Foam , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , فوم , کف آتشنشانی , afff , a3f , اطفاء حریق ,
R036-10159-A

 , بالابر , سرویس ,
W032-12249-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y055-10346-C

 , اتفاقات , حوادث ,
W011-12272-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
W019-10358-A

Speed , 30 , سرعت , 30 ,
N017-10041-C

Park , Workshop , کارگاه , پارک ,
Y076-10003-C

Report , Accidents , حادثه , حوادث , گزارش ,
B018-10006-C

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,
W016-10261-C

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,
W035-10575-C

x , انفجار , شعله ,
R056-10350-A