تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Danger , خطر , اخطار ,
R019-10035-C

Area , خطرناک , ناحیه , محوطه , محدوده , ریسک ,
R071-10204-B

 , عبور , کامیون , خودروهای ,
W010-12260-C

Mobile , Extinguisher , Water , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,
R034-10169-C

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
N019-10205-C

Slippery , slip , wet , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز , خیس بودن ,
N056-10210-A

camera , ضبط , تصویر , فیم ,
R056-10440-A

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , برق ,
W019-10317-A

Speed , 80 , سرعت , 80 ,
N053-10046-C

 , شعله , سوختن , ماده , متریال , آتش سوزی ,
Y073-12266-C

Unauthorized , Access , ورود , وارد ,
N030-10240-C

Noise , آلودگی صوتی , صداگیر , گوشی ,
N029-10569-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
R061-10025-A

Fall , Manhole , سقوط , منهول , گودال , چاله , افتادن , پرت شدن ,
Y014-10091-C

Access , Unauthorized , Personnel , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
N019-10034-C

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
Y063-10298-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
Y027-10019-C

Chemical , Storage , انبار , مواد , شیمیایی , اسید , نگهداری , استور ,
N011-10260-C

Guards , حفاظ , محافظ , گارد ,
R001-50061-C

Fork Lift , Trucks , لیفتراک ,
N029-10224-C

Water , Very Hot Water , آب داغ , جوش ,
R063-10213-A

Sound , Noise , Ear , Muff , گوشی , حفاظتی , ایرپلاگ , ایرماف , صداگیر ,
W012-10128-C

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
Y011-10010-C

camera , ضبط , تصویر , فیم ,
W032-10440-C

Falling , افتادن , ابزار , اجسام , لوازم ,
N036-10411-A

Strangulation , Moving , Parts , متحرک , قسمت ,
Y014-10278-C

 , پرمیت , مجوز ,
N027-12281-C

Entry , Permit , Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز , مجوز , پرمیت ,
Y055-10125-C

 , عبور , کامیون , خودروهای ,
R071-12260-C

Slippery , slip , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز ,
R049-10218-C

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 30 , سی , حداقل ,
P004-60084-C

Disconnect , Main , Plug , Maintenance , تعمیرات , دستگاه , سرویس , قطع ,
B011-10266-C

Chemical Store , انبار , اسید , کالا , مواد ,
W011-10296-C

 , پرمیت , مجوز , دارای , فرد ,
B048-12276-C

 , ذرات , خرده , شوت , شدن ,
N019-10403-C

Water , Extinguish , خاموش , آتش , آب ,
N005-10242-C

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
B063-10254-A

 , دخانیات , مجاز , کشیدن ,
W012-12257-A

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع ,
R027-10013-C

Forklift , Crossing , لیفتراک ,
W028-10264-C