تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

hot , داغ , حرارت , گرما ,
R075-09981-C

 , بوت , کفش , پوتین ,
W019-12271-A

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
W032-10005-A

Speed , 80 , سرعت , 80 ,
N047-50056-C

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
Y061-10200-C

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R029-10352-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
N019-10020-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
Y005-09989-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
W009-10358-C

Entry , تردد , عبور ,
N018-10447-C

Acid , ماده , اسیدی , متریال ,
R075-09991-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
R061-10020-C

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
W011-10276-C

ppe , وسایل , تجهیزات ,
B005-10327-A

Chemical , اسیدی , مایع , ماده ,
N013-10201-A

High Visibility , Jackets , جلیغه , شب نما , جلیقه ,
W020-10011-C

Suspended Load , Load , پرت شدن , افتادن , بار , محموله , معلق ,
Y049-10203-C

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,
Y011-10728-C

Slippery , slip , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز ,
R017-10218-A

Health , Mask , Hair , Protection , ماسک , کلاه , یکبارمصرف ,
W010-10253-C

Overhead , Hazard , بالا , بالای سر ,
W027-10026-C

Suspended Load , Load , پرت شدن , افتادن , بار , محموله , معلق ,
W035-10203-C

Mobile , Extinguisher , Water , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,
R035-10172-C

Water , Very Hot Water , آب داغ , جوش ,
Y063-10213-A

hot , داغ , حرارت , گرما ,
R018-09981-C

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
N029-10010-A

Strangulation , Moving , Parts , متحرک , قسمت ,
Y049-10278-C

Danger , خطر , اخطار ,
W023-50001-C

Clean , Clear , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
B016-10054-C

 , پرمیت , مجوز , بازرسی , سرویس , غیرمجاز ,
W035-12285-C

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع , پروژه ,
R017-10149-C

x , ماده , فن , هود , هواکش , مواد ,
B029-10336-A

 , راه پله , نردبان ,
Y028-12278-C

Fire , Extinguisher , خاموش کننده , کپسول , سیلندر , آتش نشانی , آتش ,
R077-10244-B

hot , داغ , حرارت , گرما ,
W032-09981-C

Clean , نظافت , تمیز , پاکیزه ,
B063-10017-A

Access , Unauthorized , Personnel , پرسنل , ممنوع , افراد ,
R063-10729-C

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R036-10305-C

Gas , Dispensation , نشت گاز , نشتی ,
N075-10212-C

 , کپسول , فشرده ,
R076-12279-C