تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
B014-10295-C

Photography , عکس , تصویربرداری , تصاویر ,
Y027-10454-C

Forklift , Crossing , مسیر , لیفتراک ,
W010-10032-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
W016-10033-A

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
Y061-10070-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
W010-10068-C

 , سیگار , کشیدن , نکشید ,
R013-10861-C

Extinguisher , Powder , dry powder , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,
R055-10164-B

Caution , احتیاط ,
W032-10214-C

 , کمربند , افتادن , سقوط , هارنس , ارتفاع ,
B028-12284-C

 , پرمیت , مجوز , دارای , فرد ,
W035-12276-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
W028-10294-A

 , قطع برق ,
Y077-11698-C

 , برش , بریدن , چاقو , تیزبر , کاتر ,
N073-12263-C

Speed , 60 , سرعت , 60 ,
R036-10044-C

 , عبور , کامیون , خودروهای ,
W015-12260-C

fire box , فایر باکس , جعبه اف , هوزریل ,
W015-10341-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
R017-10025-C

 , کپسول , فشرده ,
R052-12279-C

کانوایر , تردد , عبور , نکنید ,
N040-12247-C

 , عبور , کامیون , خودروهای ,
Y027-12260-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
Y030-09981-C

 , برش , بریدن , چاقو , تیزبر , کاتر ,
R050-12263-B

برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ ,
W010-10333-A

Smoking room , مجاز , سیگار , دخانیات ,
G013-10491-C

کانوایر , تردد , عبور , نکنید ,
N011-12247-C

 , دستگاه را روشن نکنید ,
Y013-11699-C

Operate , کار , روشن نکردن , نیاندازید , خاموش ,
N070-09984-C

ppe , وسایل , تجهیزات ,
W028-10327-A

Hot Works , گرم , شعله , آتش , سوختن ,
Y086-10324-C

Speed , 5 , سرعت , 5 ,
Y019-10037-C

 , کمربند , افتادن , سقوط , هارنس , ارتفاع ,
W012-12284-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ ,
W010-10303-A

Falling , افتادن , ابزار , اجسام , لوازم ,
Y077-10411-C

Harmful , Chemical , مواد , بسته , کالا , شیمیایی ,
N053-10302-A

Extinguisher , Powder , dry powder , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,
R052-10158-B

Forklift , Crossing , لیفتراک ,
W031-10264-C

 , بریدن , دست ,
R056-12275-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
W031-10068-C

Acid , ماده , اسیدی , متریال ,
N018-09991-C