تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Eye Protection , glasses , عینک , چشم , تیره ,
W035-10308-C

 , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
B011-09987-C

x , ماده , مواد , اسید ,
R070-10349-A

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,
Y052-10728-C

Safety , Lifeline , کمربند , افتادن , سقوط , هارنس , ارتفاع , طناب , ریسمان ,
B055-10626-C

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , دی اکسید کربن , co2 , اطفاء حریق ,
W031-10156-A

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
N019-10328-C

belt , Harness , کمربند , هارنس , بلت , ارتفاع , بلندی ,
W011-10428-C

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R055-10305-C

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع , پروژه ,
R036-10149-C

medicine , safety , اعلام , قرص , کنید , بیماری ,
W032-12300-C

Touch , دست نزنید , لمس ,
N014-10004-C

 , قطع برق ,
W019-11698-C

High Visibility , Jackets , جلیغه , شب نما , جلیقه ,
B049-10011-C

Breathing , Apparatus , ماسک ,
G070-10275-C

Drop , Sudden Drop , پرت شدن , خطرناک , اخطاری , افتادن , کمربند ,
N075-10202-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
R076-10033-B

Mobile , Phone , تلفن , همراه , موبایل ,
Y014-10075-C

 , افتادن , سقوط , طناب , ریسمان ,
B014-12255-C

x , ماده ,
R014-10351-C

Explosion , Hazard , Explosive , انفجار , منفجره ,
R069-10122-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
Y017-10025-A

Compressed Air , هوای , فشرده , آسیب , صدمه ,
R053-10288-B

Disconnect , Main , Plug , Maintenance , تعمیرات , دستگاه , سرویس , قطع ,
B036-10266-C

Explosive , Material , انفجار , مواد , منفجر ,
N055-10222-C

Compressed Air , هوای , فشرده , آسیب , صدمه ,
W011-10288-C

Stop , خاموش ,
W010-12246-C

Compressed , Air , Cylinders , غلتاندن , کپسول , سیلندر ,
R013-10262-C

Touch , دست نزنید , لمس ,
Y076-10004-C

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
R050-10010-C

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
R078-10352-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
Y015-10022-C

Parking , پارکینگ , توقف , ایستگاه ,
R027-09982-C

Construction , Children , Entering , عملیات عمرانی , کودکان , ساخت و ساز , ورود , بچه ها ,
N013-10001-A

Water , Extinguish , خاموش , آتش , آب ,
Y056-10242-C

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R070-10078-A

Safety , Lifeline , کمربند , افتادن , سقوط , هارنس , ارتفاع , طناب , ریسمان ,
B040-10626-C

 , کابل , سیم , پریز , جدا ,
W015-12256-C

 , اجسام , اشیاء , مواد ,
N049-11899-A

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع ,
Y049-10013-C