تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

risk , dress , wide , slack , درگیری , پارچه , لباس کار ,
Y068-11871-C

 , سرد , یخ , خطر ,
W018-10864-A

risk , light , ray , ion , هشدار , رادیو اکتیو , سرطان زا , مواد , اورانیوم ,
W032-11836-A

 , لمس , شستشو کنید ,
B034-10844-C

 , هشدار , محیط , محدوده , خاموش , بی نور , روشنایی ,
N042-11294-C

 , مخزن , تانکر ,
R067-12399-C

Sub-Aqua , Equipment , شنا , کپسول اکسیژن , سیلندر ,
R100-10530-C

 , تانکر , سوخت , دیزل ,
X166-12388-C

elevator , بالابر , مجاز ,
W017-10190-C

Flammable , Material , ماده , شعله , آتش ,
R021-10221-C

 , عکس برداری ,
X341-12222-C

 , تالار , همایش , گردهمایی ,
X203-12491-C

 , سیگار , کشیدن , توالت ,
Y020-10960-C

 , افتادن , خطر ,
Y044-10892-C

cut , blade , knife , ریسک , هشدار , لوازم , وسایل , تیز ,
R004-11645-A

Cigarettes , fire , آتش , جرقه , اشتعال , دخانیات ,
R023-10355-C

 , ترکیب شیمیایی , C2H4O ,
R033-11433-C

Parking , توقف , ایستادن , ممنوع ,
R027-10453-C

repair , حین , بازسازی , بازیابی , خطر ,
W004-11498-C

Wheelchair , Ramp , رمپ , معلولین , تردد , صندلی چرخدار ,
G022-10193-C

Footwear , Foot , پوتین , چکمه , ممنوع ,
R064-10539-C

store , محل ذخیره سازی , اصلی ,
X056-12143-C

 , امن , ایمن ,
X215-12411-C

trailer , inside , تردد , داخل شدن , محیط , تریلر ,
W014-11668-C

 , ماده شیمیایی , عنصر , ترکیب , خطر ,
Y044-11413-C

 , ترکیب شیمیایی , Al4C3 ,
W004-11461-C

 , مواظب , هشدار , نیمه , نصفه , خطر ,
R005-11022-A

don’t , air , using , pollution , هوای , فشرده , تجهیزات , نظافت , ممنوع ,
N055-11763-C

 , برگه اطلاعات , نحوه , عملکرد , بخوانید ,
W012-11149-A

 , سمی , منطقه , محوطه ,
W100-12416-C

 , اتاق , پرسنل ,
X286-12189-C

elevator , بالابر , مجاز ,
B036-10190-C

Toxic , سم , خطر , کشنده ,
R068-10495-A

Wave , Pool , پارک آبی , خطر ,
Y061-10541-A

machine , devices , danger , caution , ماشین , فعال , مواظب , خطر ,
R018-11867-A

risk , rolling , circle , چرخشی , گردشی ,
Y066-11870-A

 , کم کردن , پیلوت , خطر ,
R020-10891-C

 , سطح , حرارت , دما , خودداری , دست نزنید , خطر ,
N022-11393-C

 , کمربند , افتادن , سقوط , هارنس , ارتفاع ,
B100-12284-A

risk , blast , brust , ppm ,  , جو , هوا , منفجر , آتش ,
W004-11787-C