تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , پرمیت , مجوز ,
N013-12281-C

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,
R063-10575-C

 , منفجره , گازهای , انفجاری ,
R071-12267-C

Surface , Hot , گرم , جسم ,
W015-10584-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
R050-09981-B

ear plug , earmuff , sound , گوشی , ایرماف , ایرپلاگ , صداگیر ,
B029-10292-A

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
W011-10015-A

Unauthorized , Access , ورود , وارد , عبور , افراد , فرد ,
R035-10283-C

 , انگشتان , فشرده شدن , خرد ,
N063-11811-C

Fragile , ریزش , کف , زمین , زیر پا , شکننده ,
R017-10217-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , مواد , مشتعل ,
R055-10024-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
W019-10121-C

Children , Play , بازی , کودکان , بچه ها , اطفال ,
Y075-10009-C

ear plug , earmuff , sound , گوشی , ایرماف , ایرپلاگ , صداگیر ,
B069-10292-C

Water , Very Hot Water , آب داغ , جوش ,
N019-10213-A

کپسول , سیلندر , زنجیر , نگهداری , Cylinders ,
B036-10304-C

x , چیدن , چیدمان ,
W012-10343-A

Clean , نظافت , تمیز , پاکیزه ,
B055-10017-C

Eye Protection , glasses , عینک , چشم ,
W032-10291-A

Mask , Welding , ماسک , جوشکاری ,
W009-10232-C

راهنمایی , رانندگی , عبور , سالمندان , معلولین , مسن ,
P003-60170-C

 , درگیری , آستین ,
N019-12282-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y075-10357-C

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
Y005-10299-C

Safety , شعار , اول , ایمن , ایمنی , کار , بعد ,
B013-10249-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
N029-10031-A

 , بارمعلق ,
R014-11035-C

Toxic , Toxit , Gas , گاز , گازهای , سمی ,
Y069-10119-C

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
R018-10036-C

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
R077-10358-C

Falling , افتادن , ابزار , اجسام , لوازم ,
Y011-10411-C

 , انگشتان , پارگی , پاره گی , بریدن ,
N013-11810-A

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
Y086-10010-C

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
W020-10069-C

 , سیگار , کشیدن , نکشید ,
R070-10861-C

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , الکتریکی ,
W009-10320-A

Falling , افتادن , ابزار , اجسام , لوازم ,
Y030-10411-C

Deep , Water , غرق , عمیق , عمق , پرت , افتادن ,
N048-10405-A

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع ,
N027-10148-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
W032-10014-C