تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( فقط تابلو های خطر )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : فقط تابلو های خطر

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
R045-50077-C

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
R047-50077-B

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
R047-50077-C

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
R043-50078-A

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
R043-50078-C

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
R045-50078-B

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
R045-50078-C

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
R047-50078-B

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
R047-50078-C

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
R043-50080-A

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
R043-50080-C

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
R045-50080-B

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
R045-50080-C

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
R047-50080-B

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
R047-50080-C

Crane , Standing , جرثقیل ,
R001-50086-C

Crane , Standing , جرثقیل ,
R043-50086-C

Naked , Light , آتش , شعله , جرقه ,
R001-50087-C

Naked , Light , آتش , شعله , جرقه ,
R043-50087-C

Water , Extinguish , خاموش , آتش , آب ,
R001-50088-C

Water , Extinguish , خاموش , آتش , آب ,
R043-50088-C

Alarm , Fire , دکمه , حریق , آتش سوزی , اعلام , شاسی ,
R043-50089-A

Alarm , Fire , دکمه , حریق , آتش سوزی , اعلام , شاسی ,
R045-50089-B

Alarm , Fire , دکمه , حریق , آتش سوزی , اعلام , شاسی ,
R047-50089-B