تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
W035-10036-A

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
W010-10083-C

 , به کار نیاندازید ,
Y070-11697-C

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
N011-10120-C

 , نایستید ,
N052-12258-C

Footwear , Foot , کفش , ایمنی , تجیزات , پوتین , چکمه ,
W031-10233-C

Cylinders , سیلندر , کپسول ,
G061-10066-C

Compressed , Gas , گاز تحت فشار , گاز , فشار , فشرده ,
Y029-10252-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N030-10030-C

Climbing , Shelving , شلف ,
W032-10311-C

Mobile , Extinguisher , Water , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,
W012-10169-A

Eye Protection , glasses , عینک , چشم , تیره ,
B052-10308-C

Fragile , ریزش , کف , زمین , زیر پا , شکننده ,
N017-10217-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
W019-10021-C

Caution , احتیاط ,
N027-10214-A

Compressed Air , هوای , فشرده , آسیب , صدمه ,
R053-10288-B

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
R078-10036-B

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع ,
W008-10148-C

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
R045-50080-B

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
W032-10219-A

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
R078-10033-C

Keep , Clean , Tidy , Up , تمیز , مرتب , بهداشت , پاکیزه ,
W031-10265-A

 , اجسام , اشیاء , مواد ,
Y034-11899-C

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
Y076-10215-C

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B011-10005-C

Fragile , ریزش , کف , زمین , زیر پا , شکننده ,
N027-10217-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , مواد , مشتعل ,
N045-50021-C

Explosive , Material , انفجار , مواد , منفجر ,
Y055-10222-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
W032-10301-A

Forklift , جابجایی , مسافر , حمل افراد , فرد ,
Y077-10211-C

fire box , فایر باکس , جعبه اف , هوزریل ,
W032-10341-A

 , انگشتان , فشرده شدن , خرد ,
W009-11811-A

Forklift , جابجایی , مسافر , حمل افراد , فرد ,
Y053-10211-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
Y063-10281-A

Face , Shield , شیلد , نقاب , طلق ,
W028-10286-C

 , بلندی , کار , هارنس , بلت ,
B016-12288-C

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
N014-10206-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
R052-10301-B

Compressed , Air , Cylinders , غلتاندن , کپسول , سیلندر ,
Y061-10262-C

Head , Hair , کلاه , سر , مو ,
W012-10060-A