تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , فوم , کف ,
W009-10321-A

Strangulation , Moving , Parts , متحرک , قسمت ,
R018-10278-C

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
Y076-10276-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
N055-10025-A

Fragile , Roof , بام , شکستن ,
N019-10207-C

 , کانوایر , دوار ,
R036-12302-A

Implanted , Cardiac , ایمپلنت , باطری , قلبی ,
Y075-10310-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N036-10300-C

Rotating , Rollers ,  , دنده , دوار , چرخیدن , چرخ , چرخاندن , غلطک ,
R078-10263-C

Head , Hair , کلاه , سر , مو ,
W031-10060-A

Cigarettes , سیگار , کشیدن ,
R040-12301-C

 , بارمعلق ,
Y005-12251-A

 , راه پله , نردبان ,
R011-12278-C

First , Aid , طبی , پزشکی ,
G053-10821-C

Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , ورود , مجوز ,
R069-10084-C

Suspended Load , Load , پرت شدن , افتادن , بار , محموله , معلق ,
Y056-10203-C

 , دستگاه را روشن نکنید ,
Y070-11699-C

Compressed , Gas , گاز تحت فشار , گاز , فشار , فشرده ,
Y077-10252-C

Fork Lift , Trucks , لیفتراک ,
Y086-10224-A

x , درب , کپسول های , های تحت فشار , تحت فشار در صورت , فشار در صورت عدم استفاده , استفاده , های نکردن , بسته ,
W032-10340-C

camera , ضبط , تصویر , فیم ,
Y029-10440-A

Flammable , Material , قابل اشتعال , مواد , شعله , آتش ,
R076-10221-B

Report , Accidents , حادثه , حوادث , گزارش ,
W008-10006-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
N018-10301-C

Stop , قطع , اضطراری , خاموش ,
W017-10484-C

Guards , حفاظ , محافظ , گارد ,
W031-10085-C

 , اتفاقات , حوادث ,
W035-12272-A

Entry , Crossing , Enter , Pedestrians , عبور , تردد , ورود , مجوز , عابر , پیاده ,
R027-10089-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
N029-10015-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y069-10030-A

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y011-09985-C

 , پرمیت , جواز , اجازه ,
R014-11517-C

 , بارمعلق ,
W012-11035-C

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق ,
W012-10287-A

Flammable , Material , قابل اشتعال , مواد , شعله , آتش ,
Y056-10221-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
Y086-10031-A

Explosion , Hazard , Explosive , انفجار , منفجره ,
N052-10122-A

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
Y005-10219-A

 , پرمیت , مجوز ,
Y055-12281-C

camera , ضبط , تصویر , فیم ,
W015-10440-C