تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

x , انفجار , شعله ,
N019-10350-A

Forklift , Speed , 10 , سرعت , 10 , لیفتراک ,
Y056-10048-C

x , چیدن , چیدمان ,
B019-10343-A

Water , Very Hot Water , آب داغ , جوش ,
Y086-10213-A

برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ ,
B036-10333-C

 , ذرات , خرده , شوت , شدن ,
W010-10403-C

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
W032-10206-C

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
N005-10036-A

 , انگشتان , پارگی , پاره گی , بریدن ,
N017-11810-A

Clothing , Cloth , لباس , حفاظتی , روپوش ,
W031-10234-A

 , بریدن , دست ,
Y019-12275-A

Firs , Aid , اورژانس , پزشک , دکتر , مطب , بهداری , درمان , دارو ,
G063-10251-C

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
N005-10074-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
Y073-10020-C

 , انگشتان , پارگی , پاره گی , بریدن ,
W009-11810-A

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
Y036-10219-C

Mobile , Phone , تلفن , همراه , موبایل ,
Y081-50058-C

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
B017-10059-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
Y056-10124-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
N019-10033-A

Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , ورود , مجوز ,
R016-10084-C

Report , Accidents , حادثه , حوادث , گزارش ,
W008-10006-C

Forklift , Crossing , مسیر , لیفتراک ,
N061-10032-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
R018-10022-A

Flammable , Material , اشتعال , شعله , مواد , مشتعل ,
Y018-10024-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
Y018-10021-A

Implanted , Cardiac , ایمپلنت , باطری , قلبی ,
N017-10310-C

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B063-10028-C

Forklift , Crossing , لیفتراک ,
R029-10264-A

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
N049-10299-C

Smoking , Naked Lights  , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
Y027-10297-C

 , بریدن , دست ,
R055-12275-C

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
N063-10036-A

Touch , دست نزنید , لمس ,
W023-50004-C

x , ماده ,
W010-10351-A

Carrying , Passengers , Liftruck , سرنشین , باربری , لیفتراک ,
N036-10306-C

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B070-10008-A

Extinguisher , Water , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,
W027-10163-A

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
Y027-10121-C

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
B035-10059-C