تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

x , ماده , مواد , اسید ,
Y029-10349-A

use , wear , job , وسایل , لوازم , به کار , بکار , اجباری ,
B034-12292-C

quickly , action ,  , منظم , سریعا , فوراً ,
B018-12298-A

Permit , پرمیت , مجوز ,
B028-10123-C

 , بارمعلق ,
N061-11035-C

hat , Helmet , Hard Hats , استفاده , پوشیدن ,
W032-10208-A

Use , Defective , Tools , ابزارآلات , معیوب , خراب ,
N055-10270-C

 , پرمیت , مجوز , بازرسی , سرویس , غیرمجاز ,
R013-12285-C

Kids , Children , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
W032-10079-C

Compressed Air , هوای , فشرده , آسیب , صدمه ,
N018-10288-A

Stop , قطع , اضطراری , خاموش ,
G056-10484-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
N061-09989-A

hose reel , دستورالعمل , نحوه استفاده , روش , آموزش , جعبه , شیلنگ , خاموش کننده , آب , هوز ریل , Water ,  ,
D005-10153-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R027-10293-C

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R005-10078-A

Safety , Equipment , لوازم , وسایل , ایمنی , تجهیزات ,
B005-10231-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
Y070-10014-A

Attention , Safety , Rules , قوانین , علائم , علامت , هشدار ,
W012-10329-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
Y005-10281-A

Flammable , Gas , گازهای , اشتعال , شعله , مشتعل , گاز ,
R048-10120-C

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
R077-10215-C

Deep , Water , غرق , عمیق , عمق , پرت , افتادن ,
Y017-10405-A

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
Y084-10294-C

Water , Extinguish , خاموش , آتش , آب ,
N069-10242-C

Firs , Aid , جعبه , باکس , دارو , اولیه , کمک , امداد ,
G018-10250-A

 , بارمعلق ,
N027-12251-A

Flammable , Material , اشتعال , شعله , مواد , مشتعل ,
Y005-10024-A

 , سرخوردن , لیز , افتادن ,
W011-12283-A

 , راه پله , نردبان ,
W010-12278-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
Y070-10021-A

 , کانوایر , دوار ,
W011-12302-A

x , ماده ,
Y063-10351-C

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,
N011-10281-C

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
R061-10083-C

 , عبور , کامیون , خودروهای ,
Y035-12260-C

Speed , 10 , سرعت , 10 ,
R075-10038-C

Lift , Correctly , بار , بسته , کالا , بردارید ,
B019-10235-A

Stop , خاموش ,
W025-12246-A

 , چرخشی , گردشی ,
N034-11870-C

x , شیوه , حمل , بلندکردن , کمر ,
W028-10342-C