تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Clean , نظافت , تمیز , پاکیزه ,
B030-10017-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N052-10346-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
N018-10015-A

 , انگشتان , فشرده شدن , خرد ,
R017-11811-C

Surface , Hot , گرم , جسم ,
R005-10584-A

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y027-09985-A

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
N013-10083-C

راهنمایی , رانندگی , وسائل نقلیه , وسیله نقلیه , ورود ممنوع ,
P004-60009-C

Caution , احتیاط ,
R014-10214-C

x ,  تردد , مخصوص , لیفتراک ,
R034-10344-C

Flammable , Material , قابل اشتعال , مواد , شعله , آتش ,
Y027-10221-A

Surface , Hot , گرم , جسم ,
N017-10584-A

Toxic , Toxit , Gas , گاز , گازهای , سمی ,
Y056-10119-C

Drop , Sudden Drop , پرت شدن , خطرناک , اخطاری , افتادن , کمربند ,
N027-10202-C

Compressed , Gas , گاز تحت فشار , گاز , فشار , فشرده ,
N048-10252-C

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
R034-10216-C

Stop , خاموش ,
G050-12246-C

Use , Defective , Tools , ابزارآلات , معیوب , خراب ,
N011-10270-C

 , کپسول , فشرده ,
R049-12279-C

Head , Hair , کلاه , سر , مو ,
B063-10060-A

pick ,  , کمر , برداشتن , وسایل , اجسام ,
B015-12295-C

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y055-10305-C

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
R056-10069-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
Y055-10033-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
R005-10025-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
Y005-10019-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R017-10300-A

 , راه پله , نردبان ,
N048-12278-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
N055-10301-C

Stop , خاموش ,
W017-12246-C

Access , Unauthorized , Personnel , پرسنل , ممنوع , افراد ,
N049-10729-C

Locked , Shut , Door , درب , قفل , بستن , ببندید , بسته ,
B019-10061-A

Inhalation , استنشاق , نفس , تنفس ,
N005-10261-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
Y036-10020-A

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
N063-10305-C

Toxic , Toxit , Gas , گاز , گازهای , سمی ,
Y073-10119-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,
N011-10019-C

Danger , خطر , اخطار ,
W031-10035-A

Kids , Children , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
N063-10079-C

 , گرم ,
Y069-12250-C