تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , شعار , امن , تمیز ,
W012-12289-C

Chemical Store , انبار , اسید , کالا , مواد ,
N036-10296-A

Chemical , اسیدی , مایع , ماده ,
Y071-10201-C

Toxic , Toxit , Gas , گاز , گازهای , سمی ,
Y077-10119-C

 , شعله , سوختن , ماده , متریال , آتش سوزی ,
R050-12266-B

 , بارمعلق ,
R049-12251-B

 , گارد , محافظ ,
Y069-12253-C

Speed , 5 , سرعت , 5 ,
W016-10037-C

 , بارمعلق ,
N071-12252-C

Cylinders , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
N050-10305-A

Drop , Sudden Drop , پرت شدن , خطرناک , اخطاری , افتادن , کمربند ,
N063-10202-C

Scaffolding , داربست , ناقص , اسکف ,
R056-10090-C

 , گارد , محافظ ,
N049-12253-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R017-10293-C

Flammable , Material , LPG , گاز , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
R069-09986-A

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
W020-10005-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
Y018-09989-A

Entry , Permit , Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز , مجوز , پرمیت ,
Y019-10126-C

Fire , Telephoning , Phone , Call , تماس , تلفنی با ,  آتش نشانی , آتش , شماره تلفن ,
R050-10248-B

Harmful , Chemical , مواد , بسته , کالا , شیمیایی ,
Y056-10302-C

 , نایستید ,
N070-12244-C

Speed , 60 , سرعت , 60 ,
Y086-10044-C

ppe , ضدبرق , ضدولتاژ , لوازم ,
B069-12262-A

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
Y047-50041-A

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
N052-10033-C

hat , Helmet , Hard Hats , استفاده , پوشیدن ,
B069-10208-A

Mobile , Phone , تلفن , همراه , موبایل ,
N048-10075-C

 , کابل , سیم , پریز , جدا ,
B027-12256-A

Deep , Water , غرق , عمیق , عمق , پرت , افتادن ,
W008-10405-C

 , پیچ ,
N053-12274-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y069-10030-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
Y029-10021-C

 , نایستید ,
N029-12244-C

 , به کار نیاندازید ,
N019-11697-C

 , دستگاه را روشن نکنید ,
Y076-11699-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
N050-10080-C

Entry , Permit , Access , Unauthorized , عبور , تردد , ورود , مجاز , مجوز , پرمیت ,
W019-10126-C

Compressed Air , هوای , فشرده , آسیب , صدمه ,
N056-10288-A

organization , order , disciplin , محل کار , منظم و ترتیب ,  ,
B011-12296-C

Falling , Pallet , Fall , افتادن , اجسام , اشیاء ,
W008-10608-C