تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها بصورت تصادفی )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , چرخشی , گردشی ,
R036-11870-A

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
Y077-10215-C

 , بارمعلق ,
N075-12252-C

 , سرخوردن , لیز , افتادن ,
W031-12283-C

use , safety , بلرسوت , پوتین , بوت , لباسکار ,
W028-12294-C

Carrying , Passengers , Liftruck , Crane , سرنشین , باربری , لیفتراک , جرثقیل ,
R013-10285-C

Guards , حفاظ , محافظ , گارد ,
N061-10085-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
N018-09988-A

Attention , Safety , Rules , قوانین , قانون ,
W019-10282-A

Fall , Manhole , سقوط , منهول , گودال , چاله , افتادن , پرت شدن ,
R013-10091-C

Forklift , Crossing , لیفتراک ,
N034-10264-C

Sleeve , Hand , آستین , گیرکردن ,
R063-10414-C

Hot Works , گرم , شعله , آتش , سوختن ,
N063-10324-C

Disabled , Less Mobile , Old , مسن , پیر , ناتوان , معلول , کم توان , معلولیت ,
G017-10064-A

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
Y069-10225-C

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
Y056-10216-C

 , حوادث , اطلاع دهید ,
W009-12299-C

راهنمایی , رانندگی , افزایش , خطوط , خط , مسیر , عبور , تردد ,
P002-60207-C

Spactacles , Goggles , Glasses , گاگل , عینک , چشم ,
B035-10129-C

Gas , Dispensation , نشت گاز , نشتی ,
R048-10212-C

Speed , 50 , سرعت , 50 ,
Y082-50053-C

 , بارمعلق ,
Y036-11035-A

Compressed , Gas , گاز تحت فشار , گاز , فشار , فشرده ,
Y063-10252-A

 , انگشتان , پارگی , پاره گی , بریدن ,
N019-11810-C

 , دخانیات , مجاز , کشیدن ,
W028-12257-C

Firs , Aid , اورژانس , پزشک , دکتر , مطب , بهداری , درمان , دارو ,
G056-10251-C

Death  , مرگ ,
N071-10076-A

Clean , Litter , Bins , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم , زباله ,
B043-50015-A

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
N069-10071-A

 , بلندی , کار , هارنس , بلت ,
W028-12288-C

 , حوادث , اطلاع دهید ,
B028-12299-C

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
Y056-10215-A

Mask , Welding , ماسک , جوشکاری ,
W032-10232-C

Mobile , Phone , تلفن , همراه , موبایل ,
R019-10075-C

Stop , قطع , اضطراری , خاموش ,
G028-10484-C

Children , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
N052-10010-A

Radiation , مواد رادیو اکتیو ,  رادیو اکتیو ,
N047-50078-C

Stop , قطع , اضطراری , خاموش ,
W015-10484-C

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
W008-10036-C

 , تمیزی , منظم , نظم ,
W027-12245-C