تابلوهای ایمنی و ترافیکی ( نمایش همه تابلوها )

تابلوهای ایمنی و ترافیکی محدود شده به : نمایش همه تابلوها

همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Speed , 70 , سرعت , 70 ,
R040-10045-C

 , گرم ,
N030-12250-C

Toxic , Material , مواد سمی , سم ,
Y061-10220-C

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
N013-10022-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
Y056-10070-A

Speed , 40 , سرعت , 40 ,
N056-10042-C

Danger , خطر , اخطار ,
Y077-10035-C

Toxic , Material , مواد سمی , سم ,
Y018-10220-A

x , ماده ,
W010-10351-C

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,
N018-10575-A

tanks , Cylinders , فشرده , مخزن , مخازن , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y018-09985-C

Overhead , Hazard , بالا , بالای سر ,
Y071-10026-A

Ear , گوشی , ایرماف , ایرپلاگ , صداگیر ,
B027-10226-C

Emergency , Exit , خروج , اضطراری ,
G077-10133-1

Deep , شنا , عمق , منطقه , آب ,
Y056-10200-A

Eye Protection , glasses , عینک , چشم ,
B018-10290-A

Running , دویدن ,
W016-10073-C

Touch , دست نزنید , لمس ,
R011-10004-C

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
R036-10083-C

Access , Unauthorized , Personnel , Persons , دسترسی , غیر مجاز , فرد , افراد ,
N048-10209-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
Y014-10062-C

 , دستگاه را روشن نکنید ,
Y029-11699-C

Touch , دست نزنید , لمس ,
Y005-10004-C

Mask , Welding , ماسک , جوشکاری ,
W011-10232-A

ppe , وسایل , تجهیزات ,
B029-10327-A

Falling , Material , سقوط , افتادن , پرتاب , مصالح ,
R069-10020-A

x , ماده ,
N034-10351-C

Fall , Manhole , سقوط , منهول , گودال , چاله , افتادن , پرت شدن ,
R077-10091-C

Electric , Insulation , Gloves , دستکش , عایق , برق , ضدولتاژ ,
B075-10269-C

Permit , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , پرسنل , ورود , مجاز , مجوز ,
W035-10074-C

x , پارک , درب , پارکینک ,
Y029-10055-C

Electric , Insulation , Gloves , دستکش , عایق , برق , ضدولتاژ ,
B016-10269-C

Falling , Pallet , Fall , افتادن , اجسام , اشیاء ,
Y075-10608-C

 , بلندی , کار , هارنس , بلت ,
W020-12288-C

Falling , افتادن , ابزار , اجسام , لوازم ,
R063-10411-A

Electric , Insulation , Gloves , دستکش , عایق , برق , ضدولتاژ ,
W028-10269-A

راهنمایی , رانندگی , توقف , پایان ,
P002-60210-C

Falling , Fall , Tools , Materials , اشیاء , افتادن , اجسام ,
N071-10698-A

Kids , Children , Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , کودکان , بچه ها , ورود , طفل , اطفال ,
Y084-10079-C

Approved , PPE , Site , تجهیزات , لوازم , فردی ,
B055-10284-C