تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W032-10174-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خاموش کننده دی اکسید کربن (CO2) قابل حمل

Mobile , Extinguisher , CO2 , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , دی اکسید کربن , co2 , اطفاء حریق ,