تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y085-50047-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی محدودیت سرعت 5 کیلومتر

Speed , 5 , سرعت , 5 ,