تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ B029-10304-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی کپسول ها را همیشه با زنجیر مهار کنید

کپسول , سیلندر , زنجیر , نگهداری , Cylinders ,