تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N069-10346-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی باز کردن تابلو برق توسط افراد غیر مسئول اکیداً ممنوع

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,