تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R076-10092-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی کپسول آتش نشانی دی اکسید کربن

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , دی اکسید کربن , co2 ,