تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R063-10021-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر سقوط اشیاء

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,