تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R052-10078-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر مرگ برق فشار قوی

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,