تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60021-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی عبور با عرض بیش از 2 متر ممنوع

راهنمایی , رانندگی , وسائل نقلیه , وسیله نقلیه , عبور , خودرو , عرض , دو , 2 ,