تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60023-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی عبور وسائل نقلیه با وزن بیش از 5 تن ممنوع

راهنمایی , رانندگی , وسائل نقلیه , وسیله نقلیه , عبور , خودرو , وزن , پنج , 5 ,