تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R076-10281-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر بارهای معلق

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,