تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W010-10173-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خاموش کننده پودر خشک قابل حمل

Mobile , Extinguisher , Powder , dry powder , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,