تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R078-10036-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر قطع انگشتان

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,