تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W012-10169-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی آب و گاز

Mobile , Extinguisher , Water , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,