تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y018-10021-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر سقوط اشیاء

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,