تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W016-10068-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی محل سیگار کشیدن

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,