تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N050-10080-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی سیگار کشیدن در این مکان اکیداٌ ممنوع

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,