تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R050-10248-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی تماس تلفنی با آتش نشانی به شماره

Fire , Telephoning , Phone , Call , تماس , تلفنی با ,  آتش نشانی , آتش , شماره تلفن ,