تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R063-10285-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی حمل سرنشین در کلیه خودروهای باربری مانند لیفتراک، جرثقیل و ... ممنوع است

Carrying , Passengers , Liftruck , Crane , سرنشین , باربری , لیفتراک , جرثقیل ,