تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y061-10300-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر ولتاژ بالا

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,