تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60025-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی عبور با بار بیش از 2 تن بر هر محور ممنوع

راهنمایی , رانندگی , وسائل نقلیه , وسیله نقلیه , عبور , خودرو , وزن , 2 , دو , محور ,