تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R078-10162-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خاموش کننده دی اکسید کربن (CO2)

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , دی اکسید کربن , co2 , اطفاء حریق ,