تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60018-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی عبور خودرو کشاورزی ممنوع

راهنمایی , رانندگی , وسائل نقلیه , وسیله نقلیه , عبور , خودرو , کشاورزی , تراکتور , کمباین ,