تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60020-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی عبور کلیه وسائل نقلیه ممنوع

راهنمایی , رانندگی , وسائل نقلیه , وسیله نقلیه , عبور , خودرو , کلیه ,