تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60022-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی عبور با ارتفاع بیش از 4 متر ممنوع

راهنمایی , رانندگی , وسائل نقلیه , وسیله نقلیه , عبور , خودرو , ارتفاع , چهار , 4 ,