تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60037-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی سرعت بیش از 80 کیلومتر بر ساعت ممنوع

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 80 , هشتاد ,