تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y084-10046-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی محدودیت سرعت 80 کیلومتر

Speed , 80 , سرعت , 80 ,