تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R045-50060-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر مرگ با برق

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,