تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N050-10293-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر برق ولتاژ بالا

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,